Książki dla studentów informatyki, matematyki, ekonomii

Miasto: Wrocław

Cena:
20
Autor:
różni
Wydawnictwo:
różne
ISBN:
różne

Opis oferty

Sprzedam następujące pozycje: Maciej M. Sysło „Algorytmy” WSiP Warszawa 2002 P. Czarny „Kurs Linux” wyd. Helion 2004 Ł. Sosna „Linux. Komendy i polecenia” wyd. Helion 2004 Larry Ullman, Marc Liyanage „Programowanie w języku C. Błyskawiczny kurs programowania w języku C” wyd. Helion 2005 H. Rasiowa „Wstęp do matematyki współczesnej” PWN 1998 G.N. Berman „Zbiór zadań z analizy matematycznej” Gliwice 1999 G. Michalski „Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa” wyd. II Wrocław 2004 B. Gierusz „Podręcznik do samodzielnej nauki księgowania” Gdańsk 2007 A. Ćwiąkała – Małys, A. Kaczkowska „Rachunkowość podmiotów gospodarczych według znowelizowanej ustawy o rachunkowości” Wrocław 2003 T. Jurewicz, Z. Skoczylas „Algebra liniowa 2. Przykłady i zadania” wyd. IV Wrocław 2000 M. Gewert, Z. Skoczylas „Analiza matematyczna 2. Kolokwia i egzaminy” wyd. VI Wrocław 2004 M. Gewert, Z. Skoczylas „Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania” wyd. XII Wrocław 2004 M. Gewert, Z. Skoczylas „Analiza matematyczna 2. Definicje, twierdzenia, wzory” wyd. XII Wrocław 2004 R. Leitner, W. Matuszewski „Zadania z matematyki wyższej cz. I” wyd. VI Warszawa 2003 R. Leitner, W. Matuszewski „Zadania z matematyki wyższej cz. II” wyd. II Warszawa 2003 W. Ostasiewicz „Propedeutyka probabilistyki” wyd. 2 Wrocław 2006 T. Listwan „Zarządzanie kadrami. Ćwiczenia” Warszawa 2006 T. Listwan „Zarządzanie kadrami. Wydanie trzecie uaktualnione i poszerzone” Warszawa 2006 J. Grzywacz „Podstawy bankowości” wyd. II Difin Warszawa 2006 J. Grzywacz „Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem” wyd. V Difin Warszawa 2006 A. Skowronek – Mielczarek, Z. Leszczyński „Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2008 Z. Krzyżkiewicz „Podręcznik do nauki bankowości” wyd. VI Warszawa 2002 G. Michalski „Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych” Gdańsk 2008 K. Czubakowska, W. Gabrusewicz „Podstawy rachunkowości zarządczej” Warszawa 2007 R. Barczyk, S. Kalinowski „Mikroek

Rodzaj oferty

Sprzedam