sprzedam książki - stan bardzo dobry, szkoła średnia

Miasto: Toruń, Chełmno, Grudziądz

Cena:
0
Autor:
Wydawnictwo:
ISBN:

Opis oferty

GEOGRAFIA ( dla szkół ponadgimnazjalnych): -Podręcznik część I "Geografia na czasie. Geografia fizyczna świata i Polski" (zakres podstawowy) wyd. PWN, B.Lenartowicz, E. Wilczyńska, M. Wójcik -Podręcznik część II "Geografia na czasie. Geografia społeczno-ekonomiczna świata i Polski"(zakres podstawowy), wyd. PWN, B.Lenartowicz, E. Wilczyńska, M. Wójcik -Ćwiczenia część I "Geografia na czasie. Geografia fizyczna świata i Polski" (zakres podstawowy i rozszerzony) wyd. PWN, B.Lenartowicz, D. Mróz, M. Wójcik -Ćwiczenia część II "Geografia na czasie. Geografia społeczno-ekonomiczna świata i Polski"(zakres podstawowy), wyd. PWN, B.Lenartowicz, E. Wilczyńska, M. Wójcik JĘZYK POLSKI: -Podręcznik klasa I część I, "Przeszłosć to dziś", wyd. STENTOR, Krzysztof Mrowcewicz -Podręcznik klasa II część II, "Przeszłosć to dziś", wyd. STENTOR, Krzysztof Mrowcewicz ZASADY RACHNKOWOŚCI: wyd. WSiP, Grażyna Borowska MAKROEKONOMIA: "Podręcznik dla szkoł i kursów", Wyd. szkolne PWN, Teresa Buczyńska EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTW część I, Wyd. WSiP, Stanisław Dębski EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTW część II, Wyd. WSiP, Damian Dębski RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW: -część I, Bożena Padurek (obrót pienięzny, rozrachunki, obrót materiałowy) -część II, Bożena Padurek (aktywa trwałe, koszty działalnosci oraz ich rozliczanie) -część III, Bożena Padurek, Małgorzata Szpleter (kalkulacja, obrot wyrobami gotowymi, obrót towarowy) -część IV, Bożena Padurek, Małgorzata Szpleter (inwentaryzacja, źródła finansowania zasobów majatkowych, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, zyski i straty nadzwyczajne, wynik finansowy, analiza finansowa) Kontakt tel:663471250 lub gg:8421986