sprzedam książki do technikum ekonomicznego! stan bdb!

Miasto: Chełmno, Toruń, Grudziądz, Brodnica

Cena:
0
Autor:
Wydawnictwo:
ISBN:

Opis oferty

TECHNIKA BIUROWA: wydawnictwo eMPi2, Eugeniusz J.Witek PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: wyd. Nowa Era, Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał TECHNOLOGIA I TOWAROZNAWSTWO: wyd. WSiP, Urszula Łatka TOWAROZNAWSTWO ŻYWNOŚCI: wyd.WSiP, Danuta Kołożyn-Krajewska, Tadeusz Sikora PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE : Podręcznik częśc II, wyd. OPERON, Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak, Zbigniew Smutek ELEMENTY PRAWA: wyd. eMPi2, Agnieszka Mroczkowska-Brudziak, Ryszard Seidel ZASADY RACHNKOWOŚCI: wyd. WSiP, Grażyna Borowska MAKROEKONOMIA: "Podręcznik dla szkoł i kursów", Wyd. szkolne PWN, Teresa Buczyńska EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTW część I, Wyd. WSiP, Stanisław Dębski EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTW część II, Wyd. WSiP, Damian Dębski RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW: -część I, Bożena Padurek (obrót pienięzny, rozrachunki, obrót materiałowy) -część II, Bożena Padurek (aktywa trwałe, koszty działalnosci oraz ich rozliczanie) -część III, Bożena Padurek, Małgorzata Szpleter (kalkulacja, obrot wyrobami gotowymi, obrót towarowy) -część IV, Bożena Padurek, Małgorzata Szpleter (inwentaryzacja, źródła finansowania zasobów majatkowych, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, zyski i straty nadzwyczajne, wynik finansowy, analiza finansowa) Kontakt tel:663471250 lub gg:8421986