Access 97. Ćwiczenia praktyczne

Miasto: Gliwice

ISBN:
83-7197-254-7
Autor:
Janusz Graf
Wydawnictwo:
Helion
Cena:
0

Opis oferty

Głównym założeniem podczas przygotowywania oraz pisania książki było dostarczenie początkującemu użytkownikowi podręcznika pozwalającego na poznanie oraz samodzielne tworzenie przynajmniej prostych baz danych. Mając gruntowne podstawy będziesz mógł samodzielnie wchodzić w trudniejsze zagadnienia. Ćwiczenia z Accessa 97 PL mogą stanowić zarówno materiał do samodzielnego poznawania aplikacji, jak i stanowić pomoc dydaktyczną dla uczestników kursów komputerowych, uczniów szkół, jak i studentów. Ćwiczenia zamieszczone w książce ułożone są w kolejności chronologicznej, w taki sposób, że w trakcie ich przerabiania czytelnik poznaje kolejne narzędzia programu bez przeskoków myślowych. Autor dołożył wszelkich starań, aby każde z ćwiczeń stanowiło pewną całość i nie odwoływało się do zagadnień opisywanych później. Książka podzielona jest na kilka części: Wprowadzenie. Objaśnia podstawowe zagadnienia oraz terminy związane z pojęciem baz danych. Elementy bazy danych. Uczy posługiwania się

Kategoria

Programowanie, Biuro, Inne